punta1
punta
punta1
   
   
punta
punta1
punta1
punta1
punta1
punta1 instruktoři lyžování
   
   
   
   
 

Lyžařský oddíl
Informace pro členy a zájemce o členství

Členské výhody

možnost aktivně se podílet na činnosti lyžařského oddílu

členské ceny kurzů, akcí a ubytování

zvýhodnění školení a doškolení lyžařských instruktorů

informace a pozvánky na akce lyžařského oddílu

možnost rezervace skříňky na věci v Modrém dole

den ubytování zdarma za odpracovaný den brigády

Členské povinnosti

zaplacení členského příspěvku

účast na brigádách ve prospěch LO

Termíny brigád v Modrém dole

Letní brigády v Modrém dole se konají zpravidla v průběhu května a června. Podzimní brigády jsou organizovány koncem září a v průběhu října.

Aktuální termíny brigád naleznete na stránce Aktuality pro členy.

Za odpracovaný den brigády má člen LO, KPMD a čekatel na členství v LO nárok na jeden den ubytování v Modrém dole zdarma.

Členské příspěvky

Členské příspěvky jsou splatné dopředu ke konci kalendářního roku na rok následující.

Zaplacené členské příspěvky jsou základní podmínkou pro uplatnění členských slev na akce a ubytování.

Aktuální výše členských příspěvků je uvedena na stránce Aktuality pro členy v části poplatky.

Skříňky v Modrém dole

Pro potřeby členů LO jsou v Modrém dole k dispozici uzamykatelné skříňky na úschovu osobních věcí. Pronájem skříněk je vždy na jeden kalendářní rok. Stávající uživatelé mají přednost při rodloužení pronájmu na rok následující. Poplatek za pronájem skříňky je třeba uhradit do konce předcházejícího roku.
V případě uvolnění skříňky, prosíme, o odhlášení rezervace skříňky (info(zav)tjspofa.cz) a vrácení klíčů správci chat. Stejným způsobem jsou registrováni noví zájemci o pronájem skříňky.
Aktuální poplatek za skříňku na věci (bednu) je uveden na stránce Aktuality pro členy v části poplatky.

Pří nezaplacení příspěvku do konce předchozího kalendářního roku bude skříňka vystěhována a uvolněna dalšímu zájemci. Vystěhované věci budou jeden rok po vystěhování skladovány ve skladu chat.