punta1
punta
punta1
   
   
punta1
punta1
punta
punta1
punta1
punta1 instruktoři lyžování
   
   
   
   
 

Podmínky přijetí nového člena do Lyžařského Oddílu

  • Účast na akcích pořádaných lyžařským oddílem
  • Zájem o činnost lyžařského oddílu
  • Podání přihlášky do LO
  • Účast na brigádách v Modrém dole
  • Schválení přijetí nového člena členskou schůzí LO.
  • Zaplacení členských příspěvků

  Lyžařský oddíl – členská přihláška

  Jméno:*

  Příjmení:*

  Titul:

  Datum narození:

  Ulice:*

  Město*:

  PSČ:*

  Země:

  Telefon:

  E-mail:

   

  * Povinné údaje

   

  Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů v rámci činnosti TJ Spofa Praha. Informace získané při registraci člena TJ Spofa Praha jsou považovány za důvěrné. Využívání uvedených dat bude v souladu se zákonem č. 101/2000Sb. „o ochraně osobních údajů“.
  TJ Spofa Praha je občanské sdružení jehož činnost se řídí stanovami schválenými a registrovanými ministerstvem vnitra pod registračním číslem VSP/1-409/90-R.
  Podmínky členství v TJ Spofa Praha upravují stanovy občanského sdružení.

  Členská schůze může schválit přijetí nového člena, na základě doporučení stávajícího člena, nejdříve jeden rok od podání přihlášky. Toto omezení se nevztahuje na děti stávajících členů lyžařského oddílu.

  Souhlas se zpracováním osobních údajů*: