punta1
punta
punta1
   
   
punta1
punta
punta1
punta1
punta1
punta1 instruktoři lyžování
   
   
   
   
 

Aktuality a informace
pro členy a zájemce o členství v TJ


Členské příspěvky pro rok 2019

Výše členských příspěvků je vázána na odpracování brigádnické práce ve prospěch TJ/LO.

Členské příspěvky pro rok 2015

Kategorie Základní příspěvky Snížené příspěvky
dospělí 1000,- Kč 500,- Kč
studenti na 18 let 500,-Kč 250,- Kč
děti, důchodci 250,- Kč  

Placení členských příspěvků
Členské příspěvky se platí dopředu na nadcházející kalendářní rok. Snížené příspěvky platí člen, který odpracoval brigádu v předchozím kalendářním roce.

Hotovostní platba
Členské příspěvky je možno zaplatit hotově na výroční schůzi.

Bezhotovostní převod
Členské příspěvky je možno zaplatit bezhotovostně na účet TJ Spofa: 9187369/0800 s uvedením variabilního symbolu.

Variabilní symbol pro členské příspěvky:
variabilní symbol: „číslo členské legitimace a rok platnosti členských příspěvků“ (např. 1262008)

Platíte-li více členských příspěvků jedním příkazem. Napište zprávu za koho jsou členské příspěvky placeny spolu s použitým variablním symbolem a číslem účtu plátce na adresu info@tjspofa.cz nebo sms/telefon 604 600 789.

Poplatek za skříňku: 100,- Kč
variabilní symbol poplatku za skříňku: „9 + číslo členské legitimace a rok poplatku“(např. 91262008)

V případě nezaplacení členských příspěvků nemá člen nárok na členské výhody.